اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۶⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ دو قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک های ۱۰۵۱ و ۱۰۵۰ از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند وکالت۲ نبش و معمولی بر ۲۰ 💎 ✅ فروش فوری مالک مشترک تخفیف جزیی👌 ✅قیمت قطعه دونبش ۹۰۰ میلیون تومان 💰 ✅قیمت قطعه معمولی ۷۲۰ میلیون تومان 💰 شماره تماس : […]

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۵⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۶از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند تکبرگ ۲ کله بر بلوار ولیعصر 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲ میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۴⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۶از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند تکبرگ ۲ کله 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۳⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۳۶ از ۱۴۱اصلی با یو تی ام 💎 ✅سند وکالتی ۳نبش اوکازیون 😍😍 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۲⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۸ از ۱۴۱اصلی با یو تی ام 💎 ✅سند وکالتی قطعه معمولی 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 . شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۱⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۱۴۵از ۱۴۱اصلی با یو تی ام 💎 ✅سند وکالتی قطعه معمولی 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۰⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۲۱از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند تکبرگ دوکله 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۲۹⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۳۴از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند تکبرگ داخل کوچه بر ۲۰ 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۲۸⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۸از ۱۴۱اصلی بر بلوار پردیس 💎 ✅سند وکالت با یوتی ام و واریزی جواز 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰