آرشیو دسته بندی: خریدوفروش

فقط از شماره های زیر باما در ارتباط باشید

موقعیت ما همیشگی و ثابت و فقط در شهرک مستقر هستیم .

املاک ابوترابی

کد اگهی فروش۱۰۲۵۶

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد قطعه ۵۰۰متر مربع مشاع در پلاک۹۶۱دو وکالت   ،فروش بسیار فوری قیمت۷۰۰میلیون تومان

کد اگهی فروش۱۰۲۵۵

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد قطعه ۲۴۰مترمربع سند تکبرگ در پلاک ۹۱۶با یو تی ام ،فروش بسیار فوری قیمت۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

کد اگهی فروش۱۰۲۵۱

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری بر 12در بلوار اصلی مهر غربی قبل از شرکت پرسو پلاک ۹۱۷ ،فروش بسیار فوری فوری  قیمت ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کد اگهی فروش۱۰۲۵۴

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد قطعه ۲۴۰مترمربع سند وکالتی در پلاک ۹۱۸با یو تی ام ،فروش بسیار فوری قیمت۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

کد اگهی فروش۱۰۲۵۳

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد قطعه ۲۴۰مترمربع سند تکبرگ در پلاک ۹۳۴با یو تی ام فروش بسیار فوری قیمت۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

کد اگهی فروش۱۰۲۵۲

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش۱۰۲۵۲ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد فروش ۳قطعه یکجا سند دفترچه مشاع ۵۰۰متری در پلاکهای ۹۱۸ و ۱۰۵۱و ۹۶۱ ،فروش بسیار فوری – یکجا قیمت میانگین ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون

کد اگهی فروش۱۰۲۵۱

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش۱۰۲۵۱ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری بر 12در بلوار اصلی مهر غربی قبل از شرکت پرسو پلاک ۹۱۷ ،فروش بسیار فوری فوری  قیمت ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کد اگهی فروش۱۰۲۴۶

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش۱۰۲۴۶ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ  ۲۴۰متری پلاک۹۱۷دونبش دست اول با یو تی ام    فروش فوری تخفیف جزئی  قیمت1/600/000/000میلیون تومان