آرشیو دسته بندی: خریدوفروش

کد اگهی فروش ۱۰۲۴۹

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅بر ۱۲ نزدیک پردیس ،بایوتی ام پلاک۹۳۴✔️    ✅ ،فروش بسیار فوری فوری 💣💣 ✔️  ✅قیمت1/150/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667

کد اگهی فروش ۱۰۲۴۸

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالت ۲۴۰متری✔️ ✅۲نبش بربلوارکوهسار ،بایوتی ام پلاک۹۱۸✔️    ✅باجواز ساخت ،فروش فوری فوری ✔️  ✅قیمت1/500/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667

کد اگهی فروش ۱۰۲۴۷

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالت ۲۴۰متری✔️ ✅۳نبش بربلوارپردیس،بایو تی ام پلاک۹۳۶✔️   ✅باجواز ساخت ودیوار کشی،فروش فوری ✔️  ✅قیمت2/750/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667

کد اگهی فروش۱۰۲۴۶

خرید و فروش زمین

املاک مرکزی ابوترابی هلجرد ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ  ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۱۷دونبش دست اول با یو تی ام   ✔️  ✅ فروش فوری تخفیف جزئی💣💣💣 ✔️  ✅قیمت1/600/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667

کد اگهی فروش ۱۰۲۴۵

خرید و فروش زمین

  🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۳۴ دونبش دست اول با یو تی ام   ✔️  ✅ فروش فوری تخفیف جزئی💣💣💣 ✔️  ✅قیمت1/200/000/000میلیون تومان💰✔️

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۳۸⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ  ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک934 قطعه معمولی بر ۱۲   ✔️  ✅ فوری  فوری قیمت استثنایی  💣💣✔️  ✅قیمت1/100/000/000تومان💰✔️ 09121367667📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۴۴⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالتی ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۱۰۵۱ دوکله دست اول با یو تی ام   ✔️  ✅ فروش فوری تخفیف جزئی💣💣💣 ✔️  ✅قیمت1/000/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۴۳⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالتی ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۱۸ دونبش بر بلوار کوهسار ✔️  ✅ فروش فوری فوری💣💣💣 ✔️  ✅قیمت1/400/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۴۲⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۱۶ بر۲۰ داخل کوچه ✔️  ✅ فروش فوری فوری💣💣💣 ✔️  ✅قیمت1/200/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۴۱⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۱۷ بر۱۲ در بلوار مهر غربی فاز ۱۱ ✔️  ✅ فروش فوری فوری با یو تی ام ✔️  ✅قیمت2/450/000/000میلیون تومان💰✔️ 09121367667📲