آرشیو دسته بندی: خریدوفروش

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۴⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ سند دفترچه ای مشاع ✔️ ✅ پلاک918 بدون قطعه مالک اول   ✔️ ✅ فروش فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت800/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۳⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند وکالتی پلاک918 بر بلوار کوهسار ✔️ ✅ با جواز ساخت و یو تی ام تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت1/580/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۲⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده 👈۶دانگ 👉زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند وکالتی پلاک۱۰۵۱ با یو تی ام   ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت980/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۱⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده 👈۳دانگ 👉زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند تکبرگ پلاک۹۳۷ دوکله بر بیست ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت/1/000/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۰⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند تکبرگ بر۱۲پلاک۹۱۷بر بلوار مهر غربی ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت/2/900/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۱۹⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند وکالتی دونبش پلاک ۹۶۱ ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت/1/000/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

هلجرد

سلام و درود 🙏 کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۱۷⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ  ✅سند قولنامه با تایید دهیاری 💎  ✅ فروشنده فوری فوری فوری 💎   ✅قیمت/11/500/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1

اگهی فروش

هلجرد

سلام و درود 🙏 کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۱۵⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ  پلاک ۱1051از ۱۴۱ اصلی💎 ✅سند وکالتی ، با یو تی ام، دست اول  💎  ✅ بر ۱۲ شرقی ،👌 ✅ فروشنده فوری فوری فوری 💎   ✅قیمت/1/000/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1

اگهی فروش

هلجرد

سلام و درود 🙏 کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۱۶⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ  پلاک 918از ۱۴۱ اصلی💎 ✅سند وکالتی  ، با یو تی ام، دست اول  💎  ✅ دوکله 👌 ✅ فروشنده فوری فوری فوری 💎   ✅قیمت/1/000/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1

اگهی فروش هلجرد

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۱۱⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ  پلاک  ۹۱۶از ۱۴۱ اصلی💎 ✅سند تکبرگ ، با یو تی ام 💣💣💣  ✅ قطعه ۳نبش ،موقعیت عالی 💣💣💣 ✅ فروشنده فوری فوری فوری💣💣💣  ✅قیمت ؟ ؟ تومان💰 0912  13  67  667  📲 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1