اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۳۰⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ  ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۹۱۷قطعه دوکله بر اتوبان   ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  1/650/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۹⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۹۱۶ قطعه دونبش بر بلوار فرعی ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  2/000/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۸⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالتی ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۱۰۵۱ قطعه معمولی با یو تی ام ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  990/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۷⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالتی ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۱۸ ۲نبش بربلوارکوهسار،با جواز ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  1/650/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۶⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۳۷دوکله با بر ۲۰ ، جواز ساخت کامل✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت 1/750/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۵⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۲قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۳۴ دونبش و بر ۱۲ نزدیک پردیس✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه 💣💣✔️  ✅قیمت دو قطعه باهم👇👇😯😯👇👇 2/700/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۴⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ سند دفترچه ای مشاع ✔️ ✅ پلاک918 بدون قطعه مالک اول   ✔️ ✅ فروش فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت800/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۳⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند وکالتی پلاک918 بر بلوار کوهسار ✔️ ✅ با جواز ساخت و یو تی ام تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت1/580/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۲⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده 👈۶دانگ 👉زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند وکالتی پلاک۱۰۵۱ با یو تی ام   ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت980/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

خرید و فروش زمین

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۱⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده 👈۳دانگ 👉زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند تکبرگ پلاک۹۳۷ دوکله بر بیست ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت/1/000/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲