اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۶ از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ دوکله سند تکبرگ 👌👌👌 ✅ با یو تی ام 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۹۵۰میلیون تومان 💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۸ از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ بر بیست جنوبی 👌👌👌 ✅قطعه معمولی با یو تی ام 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۷۵۰میلیون تومان 💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۷از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ موقعیت عالی 👌👌👌 ✅قطعه ۲کله با یو تی ام وفیش جواز 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۱/۱۰۰میلیارد تومان 💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۷از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ قطعه دوم ازبر بلوار ولیعصر 👌👌👌 ✅قطعه ۲کله با یو تی ام وفیش جواز 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۱/۳۵۰میلیارد تومان 💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۱۰۵۰از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ موقعیت قطعه عالی 👌👌👌 ✅قطعه ۳نبش با یو تی ام 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۸۸۰ میلیون تومان 💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

سلام و درود 🙏 کد اگهی فروش ⚜۱۰۱۵۸⚜ 🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۶از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ بر بلوار اصلی ولیعصر 👌👌👌 ✅قطعه ۲کله با یو تی ام 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۲/۲۰۰میلیارد تومان 💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش ۱۰۱۵۷ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۶از ۱۴۱ اصلی بر بلوار اصلی ولیعصر قطعه ۲کله با یو تی ام فروش فوری تخفیف پای قرارداد قیمت ۲میلیارد تومان

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش ۱۰۱۵۶ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد فروشنده۲قطعه پلاک ۹۶۱از ۱۴۱ اصلی قطعه ۲نبش و معمولی فروش فوری تخفیف پای قرارداد