آرشیو برچسب های: هلجرد

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۳۷⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالت ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک917دست اول بدون قطعه وسند ✔️  ✅ فوری فوری قیمت استثنایی 💣💣✔️  ✅قیمت /850/000/000تومان💰✔️ 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۳۵⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک916 بر بلوار ایران با یو تی ام ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  1/950/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۳۱⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ  ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۹۱۷قطعه بر ۲۰شمالی نزدیک دفتر   ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  1/850/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۳۰⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ  ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۹۱۷قطعه دوکله بر اتوبان   ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  1/650/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۹⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۹۱۶ قطعه دونبش بر بلوار فرعی ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  2/000/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۸⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالتی ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک ۱۰۵۱ قطعه معمولی با یو تی ام ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  990/000/000 تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۷⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند وکالتی ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۱۸ ۲نبش بربلوارکوهسار،با جواز ✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت  1/650/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۶⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۱قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۳۷دوکله با بر ۲۰ ، جواز ساخت کامل✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه  💣💣✔️  ✅قیمت 1/750/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۲۵⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروش۶دانگ ۲قطعه سند تکبرگ ۲۴۰متری✔️ ✅ پلاک۹۳۴ دونبش و بر ۱۲ نزدیک پردیس✔️ ✅ فروش فوری زیر قیمت منطقه 💣💣✔️  ✅قیمت دو قطعه باهم👇👇😯😯👇👇 2/700/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️۱۰۲۱۹⚜️   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ زمین ۲۴۰متری ✔️ ✅سند وکالتی دونبش پلاک ۹۶۱ ✔️ ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی ✔️  ✅قیمت/1/000/000/000تومان💰 0912  13  67  667  📲