آرشیو برچسب های: معتبر ترین بانک زمینهای هلجرد

اگهی فروش زمینهای هلجرد

هلجرد

کد اگهی فروش⚜۱۰۱۹۲⚜ 🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۳دانگ پلاک ۹۳۷ از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ سند تکبرگ ویو تی ام قطعه معمولی 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۷۰۰ میلیون تومان💰 ⚜⚜⚜املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜⚜⚜ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1