آرشیو برچسب های: شهرک ولیعصر کوهسار

اگهی زمینهای هلجرد

هلجرد

کد اگهی فروش⚜۱۰۱۸۳⚜ 🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۳۴از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ بر ۲۰ داخل کوچه 😍 👌 ✅ سند تکبرگ ۶دانگ 💎 ✅فروش فوری فوری 💎 ✅قیمت ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 ⚜⚜⚜املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜⚜⚜ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1