آرشیو برچسب های: سرمایه گذاری

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش ۱۰۱۵۵ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد سند دفترچه ای مشاع فروش فوری تخفیف پا ی قرارداد

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۴۰⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۱قطعه زمین ۲۴۰مترمربع دونبش 💎 ✅پلاک۹۱۶از۱۴۱اصلی دونبش بلوار ایران 💎 ✅سند تکبرگ با یو تی ام 💎 ✅ فروش فوری مالک تخفیف جزیی👌 ✅قیمت قطعه ۱/۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان 💰

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۸⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۱قطعه زمین ۲۴۰مترمربع معمولی 💎 ✅ پلاک ۹۳۴از ۱۴۱اصلی بر ۲۰ 💎 ✅سند تکبرگ با یو تی ام 💎 ✅ فروش فوری مالک تخفیف جزیی👌 ✅قیمت قطعه ۹۷۰ میلیون تومان 💰

باوجود اسقاط کافه خیارات معامله را فسخ کن

پاکسازی زیرگذر ورودی شهرک توسط گروه ابادانی با دید مثبت

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۲⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۸ از ۱۴۱اصلی با یو تی ام 💎 ✅سند وکالتی قطعه معمولی 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان💰 . شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۲۵⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۱۰۵۰از ۱۴۱اصلی بدون قطعه 💎 ✅سندوکالتی هزینه تغییرکاربری واریزشده 💎 ✅ فروشنده فوری مقطوع 👌👌 ✅قیمت قطعه ۶۰۰میلیون تومان💰 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۱۲⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از ۱قطعه زمین۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۳۶ از۱۴۱اصلی بر ۲۰ خ۱۶متری 💎 ✅سند وکالت با یو تی ام دست اول 💎 ✅ فروشنده فوری،تخفیف جزئی 👌👌 ✅قیمت قطعه ۷۵۰ میلیون تومان💰

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۱۳⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از ۲قطعه زمین هرکدام ۲۴۰متر 💎 ✅ پلاک ۱۴۵ از۱۴۱اصلی ۲کله و معمولی 💎 ✅سند وکالت با یو تی ام دست اول 💎 ✅ فروشنده فوری،تخفیف جزئی 👌👌 ✅قیمت قطعه ؟ ؟ ؟ ؟ میلیون تومان💰