آرشیو برچسب های: تعاونی هلجرد

فروش زمین هلجرد

هلجرد

کد اگهی فروش⚜۱۰۱۹۳⚜ 🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۶دانگ پلاک ۹۱۶ از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ سند تکبرگ ویو تی ام 💎 ✅بر بلوار اصلی ولیعصر دوکله💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان💰 ⚜⚜⚜املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜⚜⚜ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1