آرشیو دسته بندی: بیشتربدانید

نکاتی كه باید هنگام خرید املاکی که از ورثه به صورت قهری انتقال می یابد مدنظر قرار داد

آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟