آرشیو برچسب های: هلجردفلاخ

مرغوبترین و گرانترین قسمت شهرک

از لحاظ کارشناسی انجام شده پلاک 917 یا فاز 11 مرغوبترین و گرانترین قسمت شهرک محصوب می گردد املاک مرکزی ابوترابی