آرشیو برچسب های: فروش زمینهای هلجرد

اگهی فروش زمینهای هلجرد

هلجرد

کد اگهی فروش ⚜۱۰۱۶۸⚜ 🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۱۰۵۱از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ بر بیست وکالتی مالک اول 👌👌👌 ✅ با یو تی ام و جواز ساخت کامل 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت ۸۵۰ میلیون تومان 💰 ⚜⚜⚜املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜⚜⚜ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1

فروش زمینهای هلجرد

هلجرد

کد اگهی فروش ⚜۱۰۱۶۶⚜ 🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ فروشنده ۱قطعه پلاک ۹۱۶ از ۱۴۱ اصلی 💎 ✅ دونبش بر بلوار سند تکبرگ 👌👌👌 ✅ با یو تی ام وفیش جواز 💎 ✅فروش فوری تخفیف پای قرارداد💎 ✅قیمت۱/۵۰۰ میلیارد تومان 💰 ⚜⚜⚜املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜⚜⚜ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت https://t.me/heljerdabotorabi1