آرشیو برچسب های: خرید و فروش

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش ۱۰۱۵۵ املاک مرکزی ابوترابی هلجرد سند دفترچه ای مشاع فروش فوری تخفیف پا ی قرارداد

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش⚜۱۰۱۴۸⚜   🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻 ✅ ۴قطعه به مساحت  جمعا ۹۶۰متر مربع  💎 ✅پلاک۹۱۷ از۱۴۱اصلی ۴نبش ۴۰در ۲۴ 💎 ✅۴سندتکبرگ جدا با یوتی ام مختص ویلا 💎   ✅هر۴زمین ۲۴۰متر وهمگی ۲نبش💎 ✅قیمت ۶میلیارد تخفیف بسیار جزیی💰

اگهی فروش زمینهای هلجرد شهرک ولیعصر

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۸⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۱قطعه زمین ۲۴۰مترمربع معمولی 💎 ✅ پلاک ۹۳۴از ۱۴۱اصلی بر ۲۰ 💎 ✅سند تکبرگ با یو تی ام 💎 ✅ فروش فوری مالک تخفیف جزیی👌 ✅قیمت قطعه ۹۷۰ میلیون تومان 💰

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۶⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ دو قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک های ۱۰۵۱ و ۱۰۵۰ از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند وکالت۲ نبش و معمولی بر ۲۰ 💎 ✅ فروش فوری مالک مشترک تخفیف جزیی👌 ✅قیمت قطعه دونبش ۹۰۰ میلیون تومان 💰 ✅قیمت قطعه معمولی ۷۲۰ میلیون تومان 💰 شماره تماس : […]

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۳۵⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۶از ۱۴۱اصلی 💎 ✅سند تکبرگ ۲ کله بر بلوار ولیعصر 💎 ✅ فروشنده فوری تخفیف جزیی👌👌 ✅قیمت قطعه ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲ میلیون تومان💰 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۲۶⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۶۱از ۱۴۱اصلی دونبش 💎 ✅سند وکالتی با تایید قطعه 💎 ✅ فروشنده فوری مقطوع 👌👌 ✅قیمت قطعه ۷۵۰ میلیون تومان💰 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️ Www.Heljerdabotorabi.ir 👈 سایت

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۱۸⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از ۱قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۱۰۵۱ از ۱۴۱اصلی بدون قطعه 💎 ✅سند دفترچه ای مشاعی دست اول 💎 ✅ فروشنده فوری بشدت زیر قیمت 👌👌 ✅قیمت قطعه ؟؟؟ میلیون تومان💰 ۰۹۱۲۱۳۶۷۶۶۷ 📲 ⚜️⚜️⚜️املاک مرکزی ابوترابی هلجرد⚜️⚜️⚜️

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۱۳⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از ۲قطعه زمین هرکدام ۲۴۰متر 💎 ✅ پلاک ۱۴۵ از۱۴۱اصلی ۲کله و معمولی 💎 ✅سند وکالت با یو تی ام دست اول 💎 ✅ فروشنده فوری،تخفیف جزئی 👌👌 ✅قیمت قطعه ؟ ؟ ؟ ؟ میلیون تومان💰

اگهی فروش

هلجرد

کد اگهی فروش⚜️⚜️ ۱۰۱۱۴⚜️⚜️ 🔻🔻🔻املاک مرکزی ابوترابی هلجرد🔻🔻🔻 ✅ ۶دانگ از ۱قطعه زمین ۲۴۰مترمربع 💎 ✅ پلاک ۹۱۶ از۱۴۱اصلی۲کله بر بلوار ولیعصر 💎 ✅سند تکبرگ با یو تی ام دست اول 💎 ✅ فروشنده فوری،تخفیف جزئی 👌👌 ✅قیمت قطعه ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان💰