آرشیو برچسب های: خریدو فروش خانه در تهران

خانه در تهران متری ۸۷ میلیون تومان شد

خرید و فروش زمین

👈وضعیت کنونی فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران و بیش از ۱۰۰محله شهر نشان می دهد که در حال حاضر میانگین قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌‌ها برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و عمربنای ۸ سال، رقمی معادل ۸۶ میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در هر مترمربع است. WWW.HELJERDABOTORABI.IR 👈بازار عرضه «فایل فروش آپارتمان» پس […]