آرشیو برچسب های: اخبار هلجرد

حضور شهردار محترم جناب مهندس عظیمی و هیات محترم تصفیه جهت کارهای صدور جواز ساخت در تاریخ ۱۹.۱۱.۱۳۹۸ در محل پروژه با حضور مالکان گرامی دستور های زیادی صادر گردید

حضور شهردار محترم جناب مهندس عظیمی و هیات محترم تصفیه جهت کارهای صدور جواز ساخت در تاریخ 1398.11.19 در محل پروژه با حضور مالکان گرامی دستور های زیادی صادر گردید.