باوجود اسقاط کافه خیارات معامله را فسخ کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.